SŁONECZNE TARASY

Inwestycja pod nazwą „SŁONECZNE TARASY” przy ul. Kilińskiego 12 w Łodzi, obejmuje budowę budynku kamienicy z oficynami, o funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, z funkcjami towarzyszącymi handlowo usługowymi i z miejscami parkingowymi w podziemiu, w zespole zabudowy śródmiejskiej.

Inwestycja jest zaplanowana na terenie lokalizacji dawnych kamienic mieszkalnych z usługami towarzyszącymi handlowo-usługowo-produkcyjnych. Na terenie znajduje się obecnie budynek, przeznaczony do likwidacji.

Teren inwestycji przylega do ulicy Kilińskiego, która pełni rolę drogi dojazdowej.

Projektowany obiekt położony jest w centrum Łodzi, na terenie zabudowy mieszkaniowej z uzupełniającą zabudową handlową i usługową. Jest to obszar historycznego centrum Łodzi z kwartałami dawnej zabudowy obrzeżnej, które zostały wytworzone przez intensywną zabudowę pierzejową o funkcjach głównie mieszkalnych, przemieszanych często z funkcjami przemysłowymi.

Teren inwestycji położony jest w niewielkiej odległości od nowego dworca kolejowego i multimodalnego węzła komunikacyjnego, istotnego dla funkcjonowania aglomeracji łódzkiej oraz w niewielkiej odległości od terenów zieleni i rekreacji Parku Staromiejskiego i Parku Helenów.
W zaprojektowanym zespole budynków wprowadzono układ przestrzeni, funkcji publicznych – usługowo handlowych oraz uzupełniającej zieleni – do wnętrza kamienicy.

Elewacja frontowa została wycofana w stosunku do pierzei ulicy Kilińskiego, tworząc plac przedwejściowy, a historyczną pierzeję ulicy wypełnia i uzupełnia zaprojektowana arkada w postaci ażurowej, stalowej konstrukcji wymagana w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Plac przedwejściowy stwarza lepsze warunki dla funkcjonowania obiektu, umożliwiając swobodny wjazd i wyjazd samochodów z posesji, bez blokowania ulicy; jednocześnie lokale mieszkalne zlokalizowane na piętrach od strony ruchliwej ulicy Kilińskiego nie znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Wizualizacje: BAM ARCHITEKTURA

Lokalizacja: Łódź
Rok: 2023
Klient: REVISIT HOME SP. Z O.O.

UJECIE_1B-1
UJECIE_3B
UJECIE_4B
UJECIE_5
UJECIE_6
UJECIE_2B
1-kopia-2
06-kopia
hist_1
hist_2
hist_3
hist_4

Skontaktuj się

biuro@mwarch.pl
+48 42 633 82 21

Biuro

ul. Kilińskiego 78 lok. 4
90-119 Łódź

Obserwuj nas

Instagram

© COPYRIGHT 2023
MARCINIAK & WITASIAK ARCHITEKCI

View